Skip to content

Dezbatere: Cariere de succes in domenii de ocupare non- tradiționale pentru femei

Rețeaua „Acționăm Responsabil!” anunță lansarea campaniei naționale de informare și conștientizare privind egalitatea de șanse pe piața muncii cu prima dezbatere publică organizată de Agenția Națională Antidrog din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Loop Operations pe tema „Cariere de succes în domenii de ocupare non-tradiționale pentru femei”. Dezbaterea, organizată în cadrul proiectului „Egalitate pe piața muncii – Șansa TA la un viitor mai bun!” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, va avea loc în data de 25 noiembrie 2014, la hotel Millenium Business Center din Constanța, începând cu ora 11:00.

Evenimentul este primul de acest gen organizat în cadrul proiectului „Egalitate pe piața muncii – Șansa TA la un viitor mai bun!” ce are ca inițiativă dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale pentru 540 de femei – consumatoare de droguri sau aflate în risc de consum, precum și aparținând altor grupuri vulnerabile din regiunea Sud-Est.

Proiectul propune să contribuie la creșterea oportunităților de angajare pentru femeile aparținând grupurilor vulnerabile în vederea creării unei piețe a muncii inclusive și are ca principale direcții de acțiune următoarele: creșterea oportunităților de angajare pentru femeile aflate în situații de risc de excluziune socială; îmbunătățirea accesului egal la ocupare și construire a unei cariere de succes; implicarea autorităților publice (centrale și locale) și a altor organizații relevante în probleme ce țin de egalitatea de șanse și accesul egal al femeilor pe piața muncii.

Dezbaterea publică face parte dintr-un demers mai amplu în cadrul căruia ne propunem să analizăm problema excluziunii sociale și profesionale a femeilor aparținând grupurilor vulnerabile, cauzată în special de absența unei educații adecvate și a abilităților necesare pentru ocuparea unui loc de muncă și să identificăm soluții pentru reintegrarea acestor persoane în câmpul muncii.

La eveniment vor participa aproximativ 60 de persoane – reprezentanți ai autorităților publice locale, ai organizațiilor cu activitate relevantă în domeniul ocupării și incluziunii sociale, membri ai societății civile, sindicatelor, patronatelor, asociațiilor de IMM-uri și camerelor de comerț din regiunea Sud – Est, precum și femei reprezentante ale grupului țintă al proiectului.

Printre temele propuse spre dezbatere se numără: Statutul femeilor pe piața muncii la nivelul regiunii Sud-Est; Oportunități de reinserție a femeilor aparținând grupurilor vulnerabile pe piața muncii; Cariere de succes în domenii de ocupare non-tradiționale pentru femeile din regiunea Sud-Est. Lista cu temele de dezbatere poata fi consultată AICI.

Prin intermediul proiectului, Agenția Națională Antidrog din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Loop Operations își propun următoarele obiective: dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale pentru 465 de femei, în special femei consumatoare de droguri sau aflate în situații de risc de consum, precum și 75 de femei aparținând altor grupuri vulnerabile prin organizarea de cursuri de formare profesională; consolidarea egalității de gen și de șanse pentru 325 de femei prin combaterea inegalităților, în special bazate pe etnie, dizabilități, vârstă și gen prin dezvoltarea de programe de consiliere socială și consolidarea accesului egal pe piața muncii prin promovarea principiului egalității de șanse și gen la nivel de comunitate.

Pentru participarea la dezbaterea publică „Cariere de succes in domenii de ocupare non- tradiționale pentru femei”, vă invităm să completați formularul de înscriere disponibil AICI.