Skip to content

Masa rotundă „Surse alternative de finanţare a economiei sociale – modele de succes”

Într-o perioadă în care criza financiară a afectat sever viața a zeci de milioane de oameni economia socială apare ca fiind al treilea sector care poate asigura condiții de trai civilizate. Astfel că economia socială se defineşte şi în funcție de scopul său, acela de a oferi locuri de muncă unei populații aflate în dificultate. Angajatorii, în cazul economiei sociale, nu fac parte din sectorul public, ci mai degrabă din cel privat şi sunt cel mai adesea asociații şi fundații, cooperative sau organizații similare. Aşadar, instituțiile economiei sociale îndeplinesc rolul de angajator, alături de sectorul public şi cel privat. Cu ce resurse însă pot organizațiile atinge acest deziderat?

Luând în considerare aceste aspecte, Consiliul Județean Ilfov, în parteneriat cu Fundaţia Creştină Rhema şi Centrul de Resurse pentru Cetățenie Activă anunță organizarea mesei rotunde Surse alternative de finanţare a economiei sociale – modele de succes, în cadrul proiectului  Întreprinderi sociale responsabile, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și implementat în perioada ianuarie – decembrie 2015 în regiunile București-Ilfov și Centru.

Masa rotundă „Surse alternative de finanţare a economiei sociale – modele de succes” va avea loc în data de 18.06.2015 la Ceainăria Merci Charity Boutique, începând cu ora 10:30. Evenimentul este primul de acest gen organizat în cadrul proiectului Întreprinderi sociale responsabile.

În cadrul mesei rotunde vor fi dezbătute următoarele teme: din punct de vedere al profitabilităţii economice, cele mai eficiente entităţi de ES sunt CAR-urile, ONG-urile şi societăţile cooperative. Cum poate fi acest model replicat cu succes și în alte sectoare?; în România, economia socială este abordată mai degrabă sectorial corespunzător fiecărui tip de entitate de ES decât ca parte integrantă a unei viziuni strategice asupra domeniului?; programele derulate prin care se acordă fonduri organizațiilor economiei sociale asigură buna funcționare a domeniului? Care sunt provocările și oportunitățile pe care le aduce finațarea privată?.

Proiectul „Întreprinderi sociale responsabile” are ca scop promovarea economiei sociale ca instrument flexibil pentru dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă și încurajarea marilor companii, a IMM-urilor, ONG-urilor și a administrației publice să realizeze investiții în domeniul economiei sociale.

Dintre rezultatele concrete ale proiectului putem enumera: dezvoltarea competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine pentru un număr de 400 de  persoane vulnerabile (din regiunile Bucureşti – Ilfov şi Centru); 100 dintre acestea vor participa la un program de formare în domeniul antreprenoriatului social; dezvoltarea unui număr de 11 structuri de economie socială în cele două regiuni şi crearea unui număr total de 72 de locuri de muncă (atât în mediul urban, cât şi în mediul rural), 48 dintre acestea urmând a fi ocupate de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile.

Pentru mai multe informații referitoare la acest proiect sau confirmarea participării, ne puteți contacta la adresa de mail: isr@crca.ro.