Skip to content

Surse dezvoltare pentru START-UP-uri

Ati obtinut niste bani europeni, mai greu, mai usor, pentru a incepe propria afacere. Now what?

 • Ne asumam strategie de crestere organica din profit reinvestit?
 • Mergem in piata in cautare de finantare?
 • Cautam parteneri sau asociati cu experienta in domeniu?
 • Incercam alte linii de finantare pentru dezvoltarea afacerii?

Decizia nu este una simpla si trebuie luata doar in urma unei analize de oportunitate obiective. Daca totusi incercam cu finantare din surse nerambursabile, care ar fi optiunile?

In primul rand, trebuie sa avem in vedere ca legislatia permite un ajutor de minimis, de maxim 200.000 de euro per intreprindere pentru 3 ani consecutivi. Astfel ca, apare oportunitatea suplimentarii unui proiect finalizat din alte surse, si dezvoltarea afacerii printr-o linie de finantare complementara.

Care sunt aceste surse complementare potrivite unei strategii de dezvoltare a afacerii din surse nerambursabile?

PENTRU START-UP-URI DIN MEDIU RURAL

Programul National de Dezvoltare Rurala – Submasura 6.4 Sprijin pentru dezvoltarea de activitati neagricole in zone rurale. Se preteaza daca ti-ai stabilit afacerea in mediul rural.

Acest sprijin se adreseaza microintreprinderilor si intreprinderilor mici din mediul rural care dezvolta activitati neagricole. De asemenea, sunt vizati fermierii sau membrii gospodariilor lor agricole care doresc sa-si diversifice activitatile, prin desfasurarea de activitati neagricole.

Domeniile vizate de aceasta masura sunt cele definite ca fiind de importanta nationala in Strategia de Competitivitate a Romaniei.

Se acorda max. 200.000 de euro, sub forma de rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv. Intensitatea finantarii este de 70% cu posibilitatea de a majora la 90%.

PENTRU START-UP-URI DIN MEDIUL URBAN

Programul Operational Regional, Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Acest program are ca obiectiv consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domenii competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regionala. Ea este dedicata sprijinirii dezvoltarii microintreprinderilor, anume, a acelor afaceri care exista si isi desfasoara activitatea de cel putin un an. Se acorda max. 200.000 de euro cu 0% cofinantare.

PENTRU START-UP-URI CU UN OBIECT DE ACTIVITATE CU UN GRAD INALT DE INOVARE

Programul Operational Competitivitate, Prioritatea 1.2.1 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD și universitati, in scopul inovarii de procese și de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere.

Acest tip de proiect se adreseaza intreprinderilor inovatoare cu o vechime de maximum 3 ani de  tip start-up  si spin-off ca potentiali beneficiari. Se pun la dispozitie fonduri pentru realizarea de produse, tehnologii/procese  noi sau semnificativ imbunatatite in scopul productiei şi comercializarii.

Asistenta financiara nerambursabila si nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000,00 Euro. Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului.  Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contributia proprie a beneficiarului din fonduri private.

PROGRAME NATIONALE FINANTATE DE GUVERN SAU GESTIONATE DE AIPPIMM

In general  aceste programe au forma unor scheme de minimis adresate antreprenorilor debutanti si care ofera granturi cu valoare redusa, intre 10.000 si 25.000 euro.

Trebuie avut in vedere ca aceste programe folosesc un mecanism de decontare a cheltuielilor efectuate de antreprenori in baza unor cereri de rambursare.  Aceasta conditie presupune ca antreprenorul, chiar si in situatia unui grant care acopera intregral proiectul propus, trebuie sa fie pregatit sa suporte costurile cu investitia din resurse proprii.

Principalele programe care ar putea reveni si in 2016:

 • Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri;
 • Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii
 • Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare – START -2015
 • Programul de dezvoltare şi modernizare a activitatilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piata 2015.

Cu toate ca exista o mare varietate de programe si scheme exista situatii in care investiile dorite nu sunt eligibile sau nu se preteaza realizarea acestora printr-un proiect. In acest sens, nu trebuie omise si sursele clasice de finantare, in special in conditiile in care exista instrumente financiare adresate in special IMM-urilor si antreprenorilor debutanti.

PRODUSE BANCARE DE INTERES PENTRU IMM-URI:

 • Programul Investeste Romaneste, gestionat de BT, care ofera credite dobanda preferentiala pentru IMM-uri;
 • Credit punte (fara garantii), pentru beneficiarii programelor de finantare din fonduri structurale ale Leumi, CEC Bank și BT;
 • Schema de garantare a BEI administrata in Romania de CEC, si BancPost si care ofera credit pe o perioada de maxim 10 ani si cu 50% garantii. ( prin Jeremie).
 • Program Libra ( Finantat prin COSME) credit cu 50% garantii ( acoperite prin FEI) si pe o perioada de maxim 10 ani. Valoarea maxima este de 150.000 Euro.
 • Credite preferentiale in domeniul medical, produs CEC, la o valoare maxima de 675.000 lei / sau 150.000 Euro. Adresate in special farmacistilor, stomatologilor, si medicilor ( pentru achizitia de praxis).

Mecanismul JEREMIE pentru credite subventionate

Cum functioneaza sistemul de ajutoare?

FEI (FPJ) incheie unul sau mai multe acorduri operationale cu principalii intermediari financiari (banci). Fiecare banca cu care se semneaza un acord operational JEREMIE primeste de la FEI o facilitate de credit, in scopul acordarii de credite pentru IMM-uri eligibile cofinantate in mod egal de FEI (FPJ) la dobânda zero / si de catre banca la dobânda pietei, conform unei rate de cofinantare prestabilite in apelul pentru expresii de interes (in acest caz: 50% FEI/FPJ, 50% banca).

Atat pentru antreprenori, cat si pentru consultanti ramane de interes si initiativa autoritatilor de a aloca partial din POR pentru dezvoltarea unui fond de investitii. Alocarea propusa este de 100 milioane de euro si se adreseaza IMM-urilor, speram ca in 2016 sa avem mai multe detalii despre forma de implementare a acestei initiative.

*Materialul este realizat in cadrul proiectului  „Fii T.A.Re! – Tineri Antreprenori Responsabili”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul este implementat de Academia de Studii Economice, in parteneriat cu Asociatia Româna pentru Tranfer Tehnologic și Inovare – AroTT, compania de consultanta Loop Oprations și CCDL Events and Training.